กรมอาเซียนจัดงานเปิดตัวหนังสือ “อาเซียน2025 มุ่งหน้าไปด้วยกัน: ASEAN 2025: Forging Ahead Together”