พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 17 กรกฎาคม 2560

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลด พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 17 กรกฎาคม 2560