ประกาศกรมศุลกากรที่ 74/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

กรมศุลกากรได้มีเผยแพร่ข้อมุล ประกาศกรมศุลกากรที่ 74/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า
แก้ไขรหัสสถิติของพิกัด 2202.91.00 (เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีนมผสม) และ 2202.99.40 (เครื่องดื่มที่มีกาแฟเป็นหลักหรือเครื่องดื่มที่ปรุงกลิ่นรสกาแฟ) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด ประกาศกรมศุลกากรที่ 74/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า