กรณีชุดเพลาเกียร์ (GEAR SHAFT) พร้อมล้อเฟืองเกียร์ (GEAR WHEEL ) ไม่ได้นำเข้ามาหรือประกอบกันเป็นชุดเกียร์ซึ่งสามารถส่งถ่ายกำลังให้เครื่องจักรได้

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สปป.3 สสป. (คลังสินค้าสุวรรณภูมิ) ได้ทำการตรวจสอบ พบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร โดยใบขนฯสำแดงชนิดสินค้าทั้งหมด 3 รายการ โดย รายการที่(1) สำแดงชนิดสินค้าเป็น แกนเพลาเหล็กของชุดเกียร์ทดรอบ(SPARE PARTS GEARBOX) ราคาของ 1,283,918.88 บาท น้ำหนัก 872 กก. ปริมาณ 1 SET พิกัดฯ 8483.9099 รหัสย่อย 01 อัตราอากร 0% รายการที่(2)-(3)สำแดงชนิดสินค้าเป็น เพลาส่งกำลังของชุดเกียร์เครื่องรีดยาง (SPARE PARTS GEARBOX )ราคาของรวม 571,525.16 บาท น้ำหนักรวม 388 กก.ปริมาณรวม 2 SETS พิกัดฯ 8483.1090 อัตราอากร 0%

ผลการตรวจสอบ พบสินค้า รายการที่(1)เป็น เพลาเกียร์ (GEAR SHAFT)ขนาดยาว 1.20 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม.ไม่ได้นำเข้ามาในลักษณะของชุดเกียร์(GEAR SET)ที่สามารถส่งถ่ายกำลังให้เครื่องจักรได้ จัดเป็นของตามพิกัดฯ 8483.9099 รหัสย่อย 29 อัตราอากร 10%ในฐานะเป็นส่วนประกอบของระบบส่งกำลังของชุดเกียร์ที่แยกนำเข้ามา ตรงตามตัวยทพิกัดฯ รายการที่(2)-(3) พบเป็น ชุดเพลาเกียร์ (GEAR SHAFT) พร้อมล้อเฟืองเกียร์ (GEAR WHEEL ) ไม่ได้นำเข้ามาหรือประกอบกันเป็นชุดเกียร์ซึ่งสามารถส่งถ่ายกำลังให้เครื่องจักรได้ จึงจัดเป็นของตามพิกัดฯ 8483.9099 รหัสย่อย 29 อัตราอากร10% ในฐานะเป็นส่วนประกอบของระบบส่งกำลังของชุดเกียร์ที่แยกนำเข้ามา ตรงตามตัวบทพิกัดฯ

กรณีเป็นความผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร เป็นเหตุให้อากรขาด 185,544 บาท VAT ขาด 12,988 บาท