กรณีจอสั่งการระบบสัมผัสสำแดงเป็นจอคอมพิวเตอร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สปป.3 สสป. (คลังสินค้าสุวรรณภูมิ) ได้ทำการตรวจสอบ พบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร โดยใบขนฯสำแดงชนิดสินค้าเป็น หน้าจอคอมพิวเตอร์ (DISPLAY PANEL-PC-12-ZOLL DISPLAY ) ราคาของ 197,030.10 บาท น้ำหนัก 4.20 กก. จำนวน 1 SET พิกัดฯ 8471.4190 อัตราอากร 0% เมืองกำเนิด เยอรมัน

ผลการตรวจสอบพบสินค้าเป็น จอสั่งการระบบสัมผัส (INDUSTRY PC)ขนาดหน้าจอ 12 นิ้ว เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สั่งการและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ(PACKAGING MACHINE)โดยมีการลงโปรแกรมควบคุมโดยเฉพาะ สามารถสั่งการและแสดงผลของระบบควบคุมออกมาเป็น รูปภาพ ข้อความตัวอักษร สัญญลักษณ์และค่าต่างๆบนหน้าจอได้ทันที จัดเป็นของตามพิกัดฯ 8537.1099 อัตราอากร 10% ในฐานะเป็นเครื่องควบคุมสำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ ตรงตามตัวบทพิกัดฯและหมายเหตุพิกัดฯ ตอนที่84ข้อ5(จ)

กรณีเป็นความผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร เป็นเหตุให้อากรขาด 19,703 บาท VAT ขาด 1,379 บาท

#สำนักสืบสวนและปราบปราม #ตอนที่85