กรณียาเสพติดให้โทษประเภท1(เฮโรอีน)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สปป.3 สปป.(คลังสินค้าสุวรรณภูมิ) ได้ทำการตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ต้องสงสัยซึ่งส่งออกไปยังประเทศอเมริกา จึงทำการเอ็กซเรย์ จากภาพเอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัย
น่าจะเป็นยาหรือสารเสพติดต้องห้ามจึงได้ทำการเปิดตรวจของ

ผลการตรวจสอบพบ
ยาเสพติดให้โทษประเภท1(เฮโรอีน)บรรจุในซองพลาสติกใสซุกซ่อนใส่ไว้ในผ้าเช็ดตัวซึ่งบรรจุในกล่องพัสดุภัณฑ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 220 กรัม

กรณีเป็นความผิดฐานพยายามส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท1(เฮโรอีน)ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 จึงได้ยึดของกลางพร้อมส่งพนักงานสอบสวนฯเพื่อดำเนินคดีเตามกฎหมายต่อไป