กรณีศึกษานำหรือพาของที่ยังไม่ชำระค่าภาษีอากรหรือของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือของที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักร

   
   

จากการสืบทราบของ ผอ.สสป. ว่ามีขบวนการลักลอบรายนำเข้าสินค้าพืชเกษตรประเภทเมล็ดกาแฟรายใหญ่ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและปราบปรามพิเศษ สสป.ไปทำการตรวจสอบ-จับกุม เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้วางแผนเฝ้าติดตามเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สสป. มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั้งสืบทราบถึงแหล่งพักสินค้าที่มีการลักลอบนำเข้า

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจค้นบริเวณพื้นที่ต้องสงสัย ใน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จากการตรวจค้น พบสินค้าเมล็ดกาแฟยังไม่คั่ว มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ จำนวน 1,000 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 50,000 กก. ไม่ปรากฏหลักฐานการปฏิบัติพิธีการนำเข้าแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ครอบครองสินค้าดังกล่าวทราบเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

กรณีนำหรือพาของที่ยังไม่ชำระค่าภาษีอากรหรือของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือของที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นความผิดตามมาตรา 27,27ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ประกอบกับมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482
มูลค่าความเสียหายประมาณ 7,500,000 บาท