การจำแนกพิกัดศุลกากรรถปั้นจั่นเคลื่อนที่แบบล้อยาง Self-propelled mobile crane

รถปั้นจั่นเคลื่อนที่แบบล้อยาง Self-propelled mobile crane จัดเข้าประเภทพิกัด 8426.41.00 ในฐานะ เครื่องจักรอื่นๆชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวมีล้อ ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1, ข้อ 6 อ้างอิงตาม ตาม HS Committee 51th Session – March 2013 Page XVI/10. Insert the following Classification Opinion :

“8426.41 2. Self-propelled mobile crane, consisting of a 6-wheeled chassis with a diesel engine and four outriggers. The chassis supports a turntable capable of rotating 360°, on which are permanently mounted the following : a 36 m long hydraulic telescopic boom with a hoist system and a hook block; the driving and operator’s cab, which houses both crane and driving controls, mounted on a telescopic arm. During road driving the cab is positioned and mechanically locked at the front of the chassis. During crane operation, the telescopic arm can lift the cab up to a maximum operator eye level of 7.8 m. The crane has a maximum hoisting capacity of 45 tons, a maximum lifting height of 48 m and a maximum radius of 39 m.

Application of GIRs 1 and 6.”.

Classification By HS Committee 51th Session – March 2013 Page XVI/10.