การจำแนกพิกัดศุลกากร แปลงสีฟันไฟฟ้า Electric tooth brushes

แปลงสีฟันไฟฟ้า Electric tooth brushesจัดเข้าประเภทพิกัด 8509.80.90 ในฐานะเครื่องใช้กลไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุ่น อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 ข้อ และ ข้อ 6 ประกอบกับ ตาม Explanatory Notes 2007 XVI-8509-1,XVI-8509-2 PAGE 2328 – 2329

(B) A non-limited class of articles are classified in this heading provided their weight is 20 kg or less.

This group includes:
……
(7) Electric tooth brushes.
……